1. Programació Orientada a Objectes (POO). Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). UPC. Academic years:
  • 2015/2016
  • 2016/2017
 1. Metodologia de Programació Orientada a Objectes (MOO). Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). UPC. Academic years:
  • 2010/2011
  • 2011/2012
  • 2012/2013
  • 2013/2014
  • 2014/2015
 1. Xarxes de Computadors (XC). Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). UPC. Academic years:
  • 2008/2009
  • 2009/2010
  • 2010/2011
  • 2011/2012
  • 2012/2013
 1. Optical Networks. European Master of Research on Information and Communication Technologies (MERIT), Department of Signal Theory and Communications (TSC). UPC. Academy years:
  • 2008/2009
  • 2009/2010
 1. Xarxes de Dades en Suport Físic (XDSF). Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC). UPC. Academic years:
  • 2008/2009
 1. Laboratori de Comunicacions IV. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). UPC. Academic years:
  • 2007/2008